วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ครูนอกรั้ว

ครู เป็นบูชนียบุคคล